1397/08/28

مدیریت مشاوره، بهداشت و سلامت

مديريت بهداشت، درمان و مشاوره با هدف ارتقا سلامت جسمی و عاطفی دانشجویان، کارکنان و اساتید مسئولیت رسیدگی به مسائل و مشکلات جسمانی و عاطفی آنان را به عهده دارد.

مديريت بهداشت، درمان و مشاوره از طریق مراکز زیر به برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوطه و ارائه خدمات پزشکی و مشاوره ای در دانشگاه می پردازد:
 

 مرکز مشاوره دانشجویی

               مرکز بهداشت و سلامت

 

 

                                          

                              

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات