1397/08/28

مرکز مشاوره دانشجویی
پیوندهای مرتبط

هر جوان با ورود به دوران دانشجويي با مجموعه اي از پيچيدگيهاي تحصيلي، ارتباطي و اجتماعي مواجه مي شود که مقابله کارآمد و سازگارانه با آن مستلزم رفع تنش و نگراني هاي موجود و کسب اعتماد به نفس است. دانشجويان نيازمند همفکري مشاوريني هستند که به کمک آنها بتوانند به تصحيح باورها، انتظارات و شيوه هاي مقابله خود بپردازندو توانايي هاي بالقوه خود را شناخته و قادر به حل مشکلات گردند.
مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء (س) از آذر ماه 1366 فعاليت خود را به صورت گسترده در سطح دانشگاه آغاز نموده و با حمايت مسئولين روند رو به رشدي را دنبال کرده است .:: مطالب بیشتر ::

 آخرین اخبار
موردی یافت نشد!!

        

 

آخرین مقالات و یادداشت ها

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات