1397/08/28

اداره امور خوابگاه ها
پیوندهای مرتبط

پذیرش واسکان دانشجویان غیربومی توسط اداره امور خوابگاه ها انجام می شود.این اداره علاوه براسکان دانشجویان درراستای بهبود کیفیت زندگی دختران دانشجو ازطریق مناسب سازی خوابگاه از جمله: تأمین نیروی انسانی، تأمین تجهیزات وامکانات، ایجاد امنیت، سلامت، بهداشت وجلب مشارکت واحد های موثر درغنی نمودن اوقات فراغت آنان تلاش می نماید.
مجتمع خوابگاهي فرزانگان که شامل پنج ساختمان به نام گلستان می باشدبا وجود برخورداری از امکانات رفاهی مستقل ازامکانات متمرکز در بخش های فرهنگی- ورزشی، رفاهی برخوردار است:

بخش فرهنگی: سالن چند منظوره،کتابخانه،سایت کامپیوتری متصل به اینترنت
بخش ورزشی:استخر سر پوشیده،دیوارة صخره نوردی، ایستگاه تندرستی، زمین اسکیت
بخش رفاهی: فروشگاه مواد غذایی، میوه فروشی، خیاطی، آرایشگاه
بخش مشاوره: دفتر مشاوره وارائه مشاوره های تخصصی به دانشجویان خوابگاهی
بخش درمانی: مرکز بهداشت و درمان

آخرین اخبار اداره امور خوابگاه ها
  
آرشیو اخبار امور خوابگاه ها
آخرین مقالات و یادداشت ها
آرشیو مقالات

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات