1397/09/28

دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه
آخرین نشریات

گپی با جوانان در آستانه ازدواج
به فرزندان خود بیاموزیمخانواده مهمترين نهاد تربيتي و تامين کننده نيازهاي روحي و اجتماعي هر فرد مي باشد، حل بسياري از مسائل روزمره دانشجويان که در فضاي مستقل از خانواده بدنبال تحصيل علم و معرفت هستند از طريق والدين و ارتباط و تعامل مناسب با آنان امکان پذير است.
اطلاع يافتن خانواده ها از وضعيت آموزشي، رواني، رفاهي و . . . فرزندان در دوران دانشجويي و ارتباط آنان با برنامه ريزيان و مسئولان دانشگاه مي تواند موجب ارتقاء سطح فکري، اخلاقي و . . . اين قشر و جبران کاستي ها و پيشگيري از هر گونه آسيب گردد.
دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه بعنوان يکي از واحدهاي تابعه معاونت دانشجويي و فرهنگي بر آن است تا با ايجاد پل ارتباطي و بهره مندي از توان خانواده ها موجب گذر سالم دانشجو در دوران دانشجويي گردد. این دفتر درتیرماه 1388با هدف ایجاد ارتباط فعال با اولیاءِدانشجویان به منظور کمک به گذر سالم وارتقاءسطح فکری- علمی دانشجو درطول دوران تحصیل وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی، روانی و...وبهره گیری از آراءواندیشه والدین فرهیخته درعرصه ي علم وفرهنگ راه اندازی گردید.

 اهداف

1- آشنا نمودن خانواده ها با بخش هاي مختلف دانشگاه و قوانين و مقررات مربوطه
2- آشناسازي خانواده با وظايف در برهه جديد و خطير زندگي فرزند در دوران دانشجويي
3- کمک به افزايش همدلي خانواده با دانشجو
4- آشنايي والدين با ويژگيهاي دوران جواني
5- آشنايي با مقررات و شرايط آموزشي دانشگاه
6- آشنايي با مقررات و شرايط خوابگاههاي دانشجويي
7- بهره مندي از آراء و انديشه والدين فرهيخته در عرصه علم و فرهنگ و اتخاذ تصميمات مناسب در دانشگاه
8- افزايش حمايت اجتماعي از دانشجويان از طريق بهبود کيفيت ارتباط خانواده آنها
9- پيشگيري از آسيب هاي رواني – اجتماعي
10- افزايش آگاهي و مهارت اولياء در زمينه مسائل مربوط به زندگي دانشجويي
11- کمک به سازگاري بهتر دانشجو با محيط از طريق ارتباط با خانواده ها
12- شناسايي استعداد و توانمندي دانشجويان از طريق تعامل با خانواده ها
 

 آخرین اخبار
آرشیو
مقالات و یادداشت ها


آرشیو

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات