1397/08/28

کمیته انضباطی

با توجه به قداست علم واخلاق در محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلام ،دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو اعم از دانشجویان داخل یا وابسته یا خارجی باشد ،خودداری نماید.رسیدکی و نظارت به جرائم عمومی دانشجو به عهده ی کمیته انظبطی است.

آخرین اخبار و مقالات
موردی یافت نشد!!


   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات