1397/08/28

روابط عمومی::معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا

‌روابط عمومی دانشجویی با هدف ایجاد ارتباط مفيد و مؤثر با افراد داخل‌ و خارج‌ دانشگاه وآگاه‌ ساختن‌‌ آنان‌ نسبت به‌ اهداف‌ ،برنامه ها وعملکرد معاونت دانشجویی در سال 1390 راه اندازی گردید.
این وظیفه در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليت هااز جمله ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ ، انتشارات‌، سنجش‌ افكار، پژوهش‌ و برنامه‌ريزي به انجام می رسد.

 

 شرح وظایف روابط عمومی دانشجویی:‌

 برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها ی مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌هاو عملکردمعاونت دانشجویی به‌ مخاطبان
 گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاه‌ مخاطبان در زمينه‌ فعاليتهاي‌معاونت دانشجویی و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌
 تدوين‌ كتب‌، جزوه‌ها و تهيه‌ مواد انتشاراتي‌ به‌ منظور معرفي‌ معاونت
 تدوين‌ و انتشار خلاصه‌ عملكرد سالانه‌ معاونت
 تهيه‌ گزارشهاي‌ تحليلي‌ (ماهانه‌/فصلي‌/سالانه‌)واحدهای معاونت دانشجویی
 جمع آوری اطلاعات اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بروشورها وکتب در چارچوب ضوابط وموازین مربوطه
 نقد و بررسي‌ بازتاب‌ فعاليتهاي‌ واحد های معاونت دانشجویی‌ و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مديريت‌
 سازماندهي‌ دريافت‌ پيشنهادها و ارائه به مدیریت به منظورتقويت‌ حس‌ مشاركت کارکنان
 ترتيب‌ دادن‌ جلسات‌ شورای دانشجویی ،تهیه دستور جلسه و صورت جلسه مربوطه
 نظارت وکمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری مراسم،کنفرانس ها،سمینارهای معاونت
 همکاری در تهیه و تنظیم آیین نامه های مربوط به معاونت دانشجویی
 اطلاع رساني موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد
 انعكاس مستمر موفقيت ها ،دستاوردها و فعاليتهاي واحد به روابط عمومي دانشگاه
 برنامه ریزی جهت طراحي پايگاه اطلاع رساني و سایت معاونت دانشجویی
 نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب سایت معاونت دانشجویی
 تهيه دستورالعمل محتواي سايت معاونت دانشجویی و ابلاغ به واحدهاي تابعه
 نوآوري‌، خلاقيت‌ و طراحي‌ فعاليتهاي‌ جديد در قلمرو وظايف‌ روابط عمومي‌ 

 مدیر اجرایی و روابط عمومی دانشجویی

نام و نام خانوادگی: عصمت میری بلوچی
پست سازمانی :  کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی علوم اجتماعی
                                      کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
شماره داخلی2253   
شماره مستقیم:  88600458
شماره فکس:88600458   
آدرس ایمیل:
 
 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات