1397/08/28

مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی با هدف رشد و ارتقا سلامت تندرستی و نشاط دانشجویان و دانشگاهیان از طریق اداره تربیت بدنی به برنامه ریذی و ساماندهی امور مربوطه و توسعه فعالیت ها و و فضاهای ورزشی در دانشگاه می پردازد.

 اداره تربیت بدنی

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات