1397/08/28

منو اصلی
دانشجوی نمونه کیست؟

دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 

رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد.
انتخاب دانشجویان نمونه هر سال در دو سطح دانشگاهی و کشوری، همزمان با اعلام
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصـورت هـمزمان در کلیه دانشگاه های سـراسـر کـشور انجام می شود.
هدف از انتخاب دانشجوی نمونه، افزایش تحرک، نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی
استعدادهای برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان است.
 
 
 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات